Alap – indiai klasszikus zene – 01.01.

 Hallgasd meg ezt az adást!

Vinayak Vora – Dilruba
Raga Komaldhwani
Magnasound C4HI0219

*****

Shivkumar Sharma – Santur
Brijbushan Kabra – Slide guitar
Hariprasad Chaurasia – BAnsuri
Mishra Kirwani dhun
call of the valley

*****

http://userserve-ak.last.fm/serve/500/2473591/Ghazal+sit36_.jpg

Shujaat Khan – Sitar
Kayhan Kalhor – Kamencheh
Sandeep Das – Tabla
Darbari

*****

http://cdn.7static.com/static/img/sleeveart/00/001/503/0000150320_350.jpg

Shivkumar Sharma – Santur
Hariprasad Chaurasia – Bansuri
Raga Bhoopali
Navras

*****

Shujaat Khan – Sitar
Shyam Kane – Tabla
Raga Malkauns
IAM 1037